Protecția mediului

OUG nr. 195 din 22.12.2005 (actualizată la 22.10.2007)

privind protecția mediului

Descarcă

22.12.2005

HG nr. 621 din 23 iunie 2005 (actualizata 28.01.2012)

privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje

Descarcă

23.06.2005

HG nr. 349 din 21.04.2005

privind depozitarea deșeurilor

Descarcă

21.04.2005

HG nr. 2406 din 21.12.2004

privind gestionarea vehiculelor scoase din uz

Descarcă

21.12.2004

HG nr. 856 din 16.08.2002

privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase

Descarcă

16.08.2002