Protecția mediului

Legea nr. 211 din 15.11.2011 (republicată 28.03.2014)

privind regimul deșeurilor

Descarcă

15.11.2011

Regulamentul CE nr. 142 din 25.02.2011

de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce privește anumite probe și produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menționată

Descarcă

25.02.2011

HG nr. 1037 din 13.10.2010

privind deșeurile de echipamente electrice și electronice

Descarcă

13.10.2010

Legea nr. 132 din 30.06.2010

privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice

Descarcă Lege Ghid

30.06.2010

Regulamentul CE nr. 1069 din 21.10.2009

de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală)

Descarcă

21.10.2009