Medicină veterinară

Hotărârea nr. 3 din 25.10.2013

pentru adoptarea Regulamentului de organizare și funcționare al Colegiului Medicilor Veterinari, a Statutului medicului veterinar și a Codului de deontologie medicală veterinară

Descarcă

25.10.2013

Cod de deontologie medicală veterinară din 25.10.2013

Art. 1 (1) Codul de deontologie medicală veterinară este elaborat în temeiul Legii nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată, cu modificările ulterioare ...

Descarcă

25.10.2013

Ordin nr. 86 din 16.10.2013

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabilește condițiile care reglementează prepararea, introducerea pe piață și utilizarea furajelor medicamentate ...

Descarcă

16.10.2013

Legea nr. 60 din 30.07.1998 (actualizată la 14.03.2011)

Pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar

Descarcă

14.03.2011

Regulamentul CE nr. 1857 din 15.12.2006

privind aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în domeniul producției de produse agricole și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001

Descarcă

15.12.2006