Medicină veterinară

Regulamentul CE nr. 625 din 15.03.2017

privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor

Descarcă

15.03.2017

Hotărârea nr. 4 din 25.10.2016

privind modificarea Hotărârii Congresului Național al Medicilor Veterinari nr. 3/2013 pentru adoptarea Regulamentului de organizare și funcționare al Colegiului Medicilor Veterinari, a Statutului medicului veterinar și a Codului de deontologie medicală veterinară

Descarcă

25.10.2016

Regulamentul CE nr. 429 din 09.03.2016

privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală")

Descarcă

09.03.2016

Ordonanța nr. 42 din 29.01.2004 (actualizată la 04.03.2015)

privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, intrată în vigoare la 29 ianuarie 2004 și actualizată pe 4 martie 2015

Descarcă

04.03.2015

Regulamentul CE nr. 262 din 17.02.2015

de stabilire, în temeiul Directivelor 90/427/CEE și 2009/156/CE ale Consiliului, a unor norme privind metodele de identificare a ecvideelor (Regulamentul privind pașapoartele ecvideelor)

Descarcă

17.02.2015