Codul de bună practică veterinară

Medicii veterinari joacă un rol important în protecţia şi bunăstarea animalelor, sănătatea animalelor, sănătatea publică, precum şi protecţia mediului şi furnizează o gamă largă de servicii.

Acest Cod de bună practică veterinară este un standard care specifică etica şi principiile de conduită pentru medicii veterinari din Europa, ca şi cerinţele referitoare la sistemul de management al calităţii în cadrul unei organizaţii veterinare, atunci când aceasta:

1. Doreşte să-şi optimizeze capacitatea de a oferi servicii în conformitate cu:

  • legislaţia în vigoare,
  • Codul de conduită profesională în vigoare,
  • cerinţele clienţilor,
  • principiile etice legate de serviciile furnizate şi/sau de animalele aflate în grija sa.

2. Trebuie să-şi demonstreze capacitatea de a furniza servicii care să ţină în mod constant pasul cu cerinţele clienţilor şi cu legislaţia în vigoare.

Cod de bună practică veterinară

Descarcă