Animale de rentă

Optimizarea diagnosticului clinic și paraclinic în patologia nutrițional metabolică la suine

Descarcă 13.04.2017

Managementul diagnosticului în bolile interne și chirurgicale la rumegătoarele mici

Descarcă 13.04.2017

Managementul diagnosticului în bolile interne și chirurgicale ale rumegătoarelor mari

Descarcă 13.04.2017

Managementul terapeutic în patologia reproducției la animalele de fermă

Descarcă 13.04.2017

Managementul terapeutic în patologia obstetricală

Descarcă 13.04.2017