Noutăți

Uniunea Profesiilor Liberale din România19.10.2014

Uniunea Profesiilor Liberale din România, persoană juridică română, fără scop lucrativ, cu funcţionare autonomă este  o organizaţie neguvernamentală, apolitică, înfiinaţată la data de 11 iunie 2001, în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26 / 2000.

UPLR reprezintă “organismul umbrelă“ al tuturor asociaţiilor profesionale care au fost de acord să intre în componenţa sa şi are ca obiectiv primordial apărarea şi promovarea intereselor fundamentale ale membrilor acestora, precum şi protejarea publicului larg prin furnizarea de servicii profesionale de înaltă calitate şi expertiză.

În prezent, Uniunea Profesiilor Liberale din România este formată dintr – un număr de 16 organizaţii profesionale şi anume: Ordinul Arhitecţilor din România, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, Camera Auditorilor Financiari din România, Uniunea Naţională a Barourilor din România, Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România – ANEVAR, Corpul Experţilor Tehnici din România – CETR, Colegiul Farmaciştilor din România, Ordinul Geodezilor din România, Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România, Colegiul Medicilor din România, Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România, Ordinul Tehnicienilor Dentari din România, Camera Consultanţilor Fiscali, Asociaţia Consultanţilor în Management din România, Asociaţia Română a Agenţiilor Imobiliare – ARAI, Colegiul Medicilor Veterinari din România.

citește articolul